Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A3 A4 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B2 B3 B4 C4 C7 C8 Os casos prácticos realizados durante o curso terán unha valoración máxima na nota final dun 10%. 30
Proba obxectiva A1 Ao finalizar o cuadrimestre os alumnos deberán examinarse dos contidos incorporados ao programa da materia e das prácticas referentes á mesma.

O resultado desta proba terá unha valoración máxima na nota final dun 90%.
70
 
Observacións avaliación

É requisito necesario aprobar a proba obxectiva (nota de 4.5 ou superior) para que se lle some a nota correspondente ao "Estudo de casos".