Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento das principais institucións xurídicas A1
A3
A4
A10
C3
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais A2
A3
A4
A10
B7
B2
B3
C4
C8
Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos A1
A2
A3
A4
A10
C1
Comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita A2
A3
A4
A10
A12
B8
B12
B3
C1
C3
C6
C7
Capacidade de análise, síntese e interrelación de conceptos A2
A3
A4
A9
A10
B8
B1
B5
Coñecementos básicos de argumentación xurídica A4
A8
B2
B3
C6
C7