Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debates sobre as lecturas obrigatorias.
Traballos tutelados Traballo académico sobre algún caso concreto relacionado coas disciplinas da materia.
Lecturas Bibliografía básica sobre os distintos temas da materia, que servirán de base para as discusións dirixidas.
Estudo de casos Análise na aula de casos empíricos de cada unha das subdisciplinas da Lingüística aplicada.