Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e analizar a relación entre lingua e sociedade e tamén interpretar a complexidade dos fenómenos sociolingüísticos. AI1
AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM4
CM6
CM8
Coñecer, analizar e interpretar diversos procesos de normalización e de planificación lingüística. AI1
AI7
AI8
AI9
AI10
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM6
CM7
Coñecer e programar obxectivos e medidas de planificación lingüística AI7
AI9
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM4
CM5
CM7