Temas Subtemas
1. A planificación lingüística

1.1. Historia conceptual e disciplinar. Escolas, teorías e metodoloxías
1.2. Tipoloxías da planificación lingüística. Escalas de investigación e aplicación.
1.3. Procesos, axentes e instrumentos.
2. Lingua, sociedade e identidades 2.1. Diversidade lingüística e políticas identitarias
2.2. Planificación lingüística e procesos de substitución. Normalización lingüística e linguas minorizadas no Estado español.
2.3. Planificación da lingua galega: antecedentes e etapa contemporánea.
3. Metodoloxías para a planificación lingüística
3.1. Implantación e dinamización lingüísticas.
3.2. Elaboración, aplicación e avaliación: metodoloxías e instrumentos.
3.3. Alternativas para a planificación da lingua galega.