Metodoloxías
Presentación oral
Sesión maxistral
Lecturas
Seminario
Descrición
O profesor encargarase de recibir e asesorar as/os alumnas/os en todas e cada das cuestións que precisaren, ao tempo tratará en todo momento lles facer as observacións, indicacións puntuais bibliográficas etc. que puideren ser do seu interese.