Temas Subtemas
1. Gramática 1.1. O futuro
1.2. Cláusulas de relativo
1.3. Estilo indirecto
1.4. Verbos modais
1.5. Oracións condicionais
1.6. Frases idiomáticas
2. Vocabulario 2.1. Traballo e finanzas
2.2. Saúde e estado de forma
2.3. Ciencia e tecnoloxía
2.4. Medios de comunicación
2.5. Arte e entretemento
2.6. Lei e criminalidade