Metodoloxías
Traballos tutelados
Portafolios do alumno
Descrición
Para a realización do traballo tutelado é importante que o estudantado informe ao profesorado dos avances que vai facendo ao longo do cuatrimestre.