Metodoloxías
Obradoiro
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
Todas as metodoloxías descritas terán un seguimiento da profesora, dentro e fora da aula, según un calendario que será indicadp no comezo do curso.