Metodoloxías
Proba mixta
Obradoiro
Lecturas
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada será unha constante nas sesións de grupo reducido e tamén nas titorías individuais.