Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as posibilidades tecnolóxicas actuais e as súas posibilidades, en relación cos estudos lingüísticos e literarios A1
B1
B2
B3
B4
B9
C3
C6
C8
Coñecer e utilizar ferramentas para o tratamento e busca de información A1
A15
B1
C3
Coñecer e utilizar ferramentas de producción, xestión e exposición de contidos B2
B4
C3
Coñecer e utilizar ferramentas para a realización de presentacións e difusión de contidos multimedia B2
B4
C3
Coñecer e utilizar ferramentas de traballo colaborativo e as súas posibilidades B2
B4
C3
Coñecer e utilizar ferramentas para a compilación, organización e análise de datos de interese lingüístico e literario A1
B2
B4
C3
Coñecer e utilizar ferramentas para a realización de aplicacións didácticas B2
B3
B4
B9
C3
C7
C8
Aprender a adaptarse a cambios e innovacións tecnolóxicas B2
B3
B4
B5
C3