Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Descrición
Asistencia a pé de aula durante a realización das actividades propostas.
Resolución de dúbidas en horario de titorías.