Metodoloxías
Portafolios do alumno
Descrición
Os profesores corrixirán ao longo do curso varias redaccións de cada alumno/a. Os do Profesor Alan Floyd realizaranse nas horas de clase (DI).
Os estudantes deberán ter en conta os seus erros e as correccións e comentarios en futuras ocasións. Poderán e deberían consultar cos profesores acerca da maneira de mellorar os seus rendementos, e usar o tempo dedicado ao auto-aprendizaxe para corrixir erros.

Todos o alumnado debería aproveitar o tempo das horas no gabinete dos profesores, que están para o propósito de facer un seguimento do seu progreso.