Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Familiarizarse coa evolución da literatura inglesa A1
A2
A7
A8
A16
A17
B5
B7
B8
A Coñecer o contexto histórico e cultural no que xurdan os traballos literarios. A17
Saber recoñecer e analizar os contidos ideolóxicos dos textos A1
A2
Familiarizarse con aspectos diversos da historia de Gran Bretaña e a súa cultura A1
A2
A7
A8
A16
A17
B1
B5
B7
B8
Aprender e aplicar técnicas de análise literaria A2
B5
C1