Metodoloxías
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
Ademais da supervisión directa do traballo do alumnado nas aulas nos grupos medianos e pequenos, o profesorado conta con titorías semanais, máis o contacto e mail, e animan ao alumnado a facer uso delas.