Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Características lingüísticas da escritura académica A8
A11
A18
A19
B1
B6
B8
C2
Saber como escribir un resumo A18
B7
C2
Escribir unha introdución a un traballo académico A6
A10
A18
B1
B3
B6
B10
C2
Describir os materiais e métodos A6
A18
B4
C2
Presentar os resultados nun documento A6
A18
B3
B10
C7
Expresar o punto de vista nun artigo académico A6
A18
B7
C7
Redactar conclusións a partir de datos nun ambiente académico A6
A18
C7
C8
Creación de informes A6
A9
A18
A20
B3
C8