Metodoloxías
Proba de completar
Proba de ensaio
Descrición
-O lector e o profesor responsable da materia estamos a disposición dos/as estudantes nos nosos despachos nas horas de tutoría, como tamén a través de moodle, do teléfono e o correo electrónico.

-Esperamos que todos/as os/as alumnos/as contáctennos, non só para preguntarnos dúbidas, senón sobre todo á hora de realizar os seus traballos.