Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Preguntas baseadas textos relevantes da materia
Traballos tutelados Dos traballos tutelados en inglés sobre temas relevantes da materia.
Presentación oral Exposición oral na aula dos traballos tutelados
Sesión maxistral Exposición do profesor sobre os temas do programa da materia.
Seminario Lectura e análise de textos relevantes na aula, actividades, exercicios, con atención especial á asistencia na clase.