Metodoloxías
Presentación oral
Seminario
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Descrición
Preguntas sobre temas relevantes da materia. Práctica dos exercicios feitos nas aulas.
Exposición e discusión dirixida polo profesor e dabate sobre os textos fundamantais.
Dous traballos en inglés sobre temas relevantes da materia
exposición oral na aula dos traballos tutelados
Participación dos alumnos/as na aula na discusión dos casos plantexados con exercicios escritos