Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender a comunicación a meio da linguaxe como capacidade e prática humana e social, tanto no común como na sua diversidade. A1
A11
B8
C6
Familiarizarse coas principais nocións sobre fenómenos da comunicación e do discurso. A1
A3
B1
B5
B8
B9
Familiarizarse cos métodos e técnicas de recollida, descrición e interpretación de dados da comunicación e do discurso. A2
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B7
Utilizar recursos bibliográficos, bases de datos e ferramentas de busca de materiais sobre o discurso oral. B1
B6