Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento xeral da historia da literatura inglesa. Coñecemento dos principais movementos literarios. Coñecemento da influencia entre Inglaterra e Irlanda e viceversa. Coñecementos dos autores principales. Coñecemento das obras máis importantes. Coñecemento conxunto e razoado da importancia e das características fundamentais da literatura inglesa dos séculos XX e XXI. Estratexias de análise na clase e pola conta do alumno. Exposición de traballos relacionados cos temas. Comentarios e estudos sobre obras e autores: estudo das técnicas de análise. Desenvolver instrumentos para o estudo literario, histórico, etc. Desenvolver técnicas de lectura e interpretación. Desenvolver habitos de lectura como parte fundamental da construción integral do individuo. A1
A2
A6
A10
A11
A12
A14
A15
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C2
C3
C5
C6
- Desenvolvemento dos hábitos de lectura, e de lectura crítica e analítica.Fomentar el interés por la literatura. - Valoración duha obra literaria e da importancia dun autor nun contexto espacio-temporal. - Desenvolvemento do traballo en equipa, colaboración e investigación. - Desenvolvemento do traballo online e con novas tecnoloxias. - Subliñara importancia das consultas e as titorías co profesor. A1
A2
A3
A6
A8
A15
A16
B1
B2
B3
B5
B8
B9
C2
C3
C5
C6