Temas Subtemas
1. A política da escritura: o tema do xénero na literatura en inglés.
2. Mitos de feminidade (e masculinidade).
3. Xénero e o canon literario.
4. Introducción as primeiras escritoras. Recepción e censura. Profesionais e amaters.
5. O século 20: a estética femenina. Gay Studies.
1. Persoaxes e escritores/as. A perspectiva masculina.
2. Heroes e heroinas na cultura occidental. Unha visión panorámica enfocada dende o Renacimento ata agora.(Sin esquecer a cultura griega e a cristiana).
3. O papel do feminismo angloamericano e dos Gay Studies
4. Escritoras: Aphra Behn, Mary Astell, Mary Wollstonecraft, Hannah Moore, Jane Austen and the eighteenth-century novel by women.
5. Feminismo(s)
Lecturas obrigatorias:
John Vanbrugh, The Relapse
Jane Austen. Sense and Sensibility e Pride and Prejudice
Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper"
Kazuo Ishiguro. "Crooner" e "Nocturne" en Nocturnes: Five Stories
Optativa: Hotel du Lac, de Anita Brookner
TEMARIO PRÁCTICAS (TGR)
I. Xénero e sexualidade.
II. Xénero, clase, etnicidade.
III. O patriarcado e os seus estigmas.
Pasaxes de Vanbrugh, Austen, Brookner e Ishiguru.
Pasaxes de outros textos: de Astell, Wollstonecraft, Meredith, Woolf, Cisneros, Gilbert & Gubar, etc.