Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Elaboración dun traballo individual ou PROJECT, con titorías de seguimento para orientar os estudantes.
Exposición oral doutro PROJECT, con titorías de seguimento para orientar os estudantes.