Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos que cursen satisfactoriamente esta materia han de ser capaces de comprender a lingua italiana nun 100 % e de expresarse nun nivel lingüístico medio-alto. A15
B1
B3
B6
C2
C5
C6
C7
C8