Temas Subtemas
Introdución á computación na nube
Servizos de cómputo na nube: clusters virtuais
Modelos e frameworks de procesamiento distribuído
Servizos para o procesamento distribuído na nube