Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno será capaz de seleccionar, instalar, configurar e xestionar o software básico para o procesamento de datos masivos. AP1
AP2
BP2
BP6
BP8
BP10
CP1
O alumno será capaz de implementar códigos nalgunha linguaxe especializada no procesamento de datos masivos. AP2
BP1
BP2
BP10
CP1
O alumno coñecerá e aprenderá a utilizar algunhas das ferramentas dispoñibles para Data Engineering (en particular, par Inxesta/Almacenamento/Procesado/Visualización). AP1
AP2
BP1
BP2
CP1
CP4
O alumno adquirirá a habilidade necesaria para a procura, selección e manexo de recursos (bibliografía, software, etc.) relacionados con Big Data. AP1
AP2
BP1
BP6
CP1
CP4