Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida B6 C4 C1 Seguimiento continuo y objetivable de una participación activa. 10
Prácticas de laboratorio B1 B8 B10 Evaluación de las prácticas llevadas a cabo por los estudiantes. 40
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B8 Evaluación de los trabajos tutelados desarrollados por los estudiantes. 50
 
Observacións avaliación

Primeira oportunidade (ordinaria - maio):

Realización de prácticas: 40%

Traballos academicamente dirixidos: 50%

Seguimento continuo e objetivable dunha participación activa: 10%

Segunda oportunidade (extraordinaria - xuño/xullo):

Realización de prácticas: o alumno conservará a nota obtida neste apartado na convocatoria ordinaria, xa que para a convocatoria extraordinaria non se planifican novas actividades. 40% da nota final.

Avaliación de traballos academicamente dirixidos: será preciso presentar os traballos academicamente dirixidos que non se presentaron na convocatoria ordinaria e volveranse a presentar, tras as modificacións oportunas indicadas polos profesores, aqueles que non recibisen unha cualificación mínima necesaria para aprobar na devandita convocatoria. 50% da nota final.

Seguimento continuo e objetivable dunha participación activa: o alumno conservará a nota obtida neste apartado na convocatoria ordinaria, xa que para a convocatoria extraordinaria non se planifican novas actividades. 10% da nota final.

Non presentado:

Considerarase non presentado ao alumno que non entregue ningunha práctica nin traballo academicamente dirixido.