Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización de traballos académicamente dirixidos, de forma individual ou en grupo.
Seminario Charlas e talleres impartidos por profesionais relevantes no campo da investigación en HPC ou na industria.
Sesión maxistral Clases de teoría impartidas polos profesores da materia.