Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Terá experiencia na aplicación dos coñecementos adquiridos en contextos reais AP8
BP2
BP3
BP10
CP1
CP2
CP3
Será capaz de reflexionar sobre como se desenvolve a aplicación dos coñecementos adquiridos no máster por profesionais de maior experiencia na realidade AP8
BP1
BP5
BP6
CP4
CP5
Terá experiencia real na toma de decisións AP8
BP4
BP8
BP9
CP1
Terá experiencia na adaptación a novas circunstancias na contorna laboral AP8
BP1
BP2
CP1