Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno Informes periódicos e informe final que describe o traballo realizado polo alumno durante a prácticas
Traballos tutelados Prácticas profesionais realizadas polo alumno na empresa destino