Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 O titor académico valorará a opinión do titor profesional sobre o desenvolvemento do traballo do alumno 20
Portafolios do alumno B4 B6 O titor académico valorará o traballo do alumno a través dos informes periódicos e o informe final presentados 80
 
Observacións avaliación