Bibliografía básica

Dadas as peculiaridades desta materia, resulta imposible especificar unha bibliografía xeral válida. A bibliografía será específica das tarefas a desenvolver na empresa, institución ou entidade.
Bibliografía complementaria