Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Atención ao alumno tanto durante o desenvolvemento das clases coma nos horarios de titorías.