Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A9 C2 C6 C7 C8 C10 Avaliaranse os coñecementos adquiridos mediante a realización dunha proba escrita. 30
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A11 A13 B7 B8 B9 B10 B12 C3 C4 C5 C9 Avaliaranse os coñecementos adquiridos mediante a realización dunha proba escrita. 30
Traballos tutelados A1 A2 A3 A15 B6 B7 B12 B14 C1 C4 C6 C7 Presentación dos traballos resoltos. 40
 
Observacións avaliación