Metodoloxías Descrición
Presentación oral Presentación con ordenador por videoconferencia aos tres campus
Prácticas a través de TIC Implementación de algoritmos de remostraxe
Proba de resposta múltiple Proba de reposta múltiple sobre conceptos.
Solución de problemas Deseño de plans de remostraxe. Cálculo de nesgos e varianzas dos análogos bootstrap.