Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Manexar de forma autónoma e solvente o software necesario para acceder a conxuntos de datos en contornas profesionais e/ou na nube. AM16
AM17
AM23
AM24
AM25
BP5
BP17
BP19
BP20
BP21
CP12
Saber xestionar conxuntos de datos masivos nunha contorna multidisciplinar que permita a participación en proxectos profesionais complexos que requieran o uso de técnicas estatísticas. AM18
AM21
BP1
BP2
BP3
BP4
BP18
CP11
CP13
CP14
CP15
Saber relacionar o software de deseño e xestión de bases de datos con específicamente implementado para a análise de datos. AM16
AM17
AM21
AM24
AM25
BP17
BP18
BP21
CP12
CP13