Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Seminario
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Atención persoalizada (ou en pequeno grupo / grupo moi reducido) nestas metodoloxías, tanto na aula como nas horas de titoría, para resolver as dúbidas que poidan xurdir no desenvolvemento do proceso de ensino/aprendizaxe e que non foron resoltas de forma eficaz previamente.