Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Portafolios do alumno
Descrición
Realizaranse titorías de forma individualizada ou en grupo. As titorías centraranse na resolución de dúbidas, así como en proporcionar orientación sobre a realización de actividades programadas.