Metodoloxías
Solución de problemas
Prácticas de laboratorio
Descrición
A atención personalizada na realización das prácticas de laboratorio e resolución de problemas se amosa imprescindible para dirixir os alumnos no desenvolvemento do traballo. Ademáis, esta atención servirá para validar e avaliar o traballo que ven sendo realizado polos alumnos en distintas fases do seu desenvolvemento ata a súa finalización.

Por otra banda, se recomendará ós alumnos a asistencia a titorías como método de axuda.