Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A4 A8 A9 A11 B1 B8 B11 B12 B13 C3 C5 A concretar en consulta co profesor responsable da materia. 100
 
Observacións avaliación