Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer e diferenciar os conceptos básicos do turismo sostible e a calidade dos destinos e os novos produtos turísticos como variables clave de competitividade no entorno globalizado AP1
BM5
BM8
BM10
BM11
CM3
CM4
CM5
Identificar os factores claves do turismo sostible e a calidade dos destinos turísticos e os novos produtos turísticos AM2
BM5
BM8
BM10
BM11
CM3
CM4
CM5
Analizar as distintas axudas/estratexias da Administración nestes campos do turismo sostible e a calidade, así como, analizar a aplicación de estratexias a casos particulares AP2
AP6
AP7
AI1
BM2
BM3
BM5
BM8
BM10
BM11
CM3
CM4
CM5
CM7
Avaliar a importancia e a aplicación do turismo sostible e a calidade na creación de novos produtos ou destinos turísticos AP5
AP6
AP7
BM2
BM3
BM5
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
CM1
CM3
CM4
CM5
CM7