Temas Subtemas
O contido desta materia divídese en dúas partes ben diferenciadas

1ª PARTE: O TURISMO E O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DOS DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS

- MARCO CONCEPTUAL DE TURISMO SUSTENTABLE
- A XESTIÓN DO TURISMO SUSTENTABLE
- APLICACIÓNS PRÁCTICAS DO TURISMO SUSTENTABLE

2ª PARTE: O TURISMO E A CALIDADE DOS DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS

- CONCEPTOS PREVIOS SOBRE Á CALIDADE E A SÚA EVOLUCIÓN
- A CALIDADE E A SÚA XESTIÓN. A XESTIÓN DA CALIDADE NO CASO DOS DESTINOS/ NOVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS (i)
- A CALIDADE E A SÚA XESTIÓN. A XESTIÓN DA CALIDADE NO CASO DOS DESTINOS/ NOVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS (ii)

Na plataforma Moodle da UDC (https://moodle.udc.es/) se terá acceso a todo o material didáctico básico e complementario (ficheiros de presentación, ficheiros multimedia, artigos/libros/documentos de referencia, foros/chats de discusión/debate, ...) para o seguimento.