Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Durante o curso académico realizarase unha atención personalizada e
continuada a todos os alumnos matriculados nesta materia, tanto para resolver dúbidas das clases presenciais/online, como para tratar temas relacionados co problema/exercicio final ou o traballo tutelado.

Manuel Martínez Carballo
Universidade da Coruña
Dpto. de Empresa
Área de Organización de Empresas
Teléfono: 981 167 000 ext. 3438 / 881 01 3438
E-mail: manuel.martinez.carballo@udc.es
Skype: manuel.martinez.carballo
Horario tutorías: Lunes: 20-22 horas (previa cita con anterioridad por e-mail)