Temas Subtemas
1. Razón instrumental versus razón moral: ética dialóxica 1.1 O triunfo da razón instrumental: consecuencias na acción social
1.2 Razón moral e ética dialóxica
2. Xustiza social, democracia e cidadanía 2.1 Democracia radical e democracia participativa
2.2 Cidadanía Global e educación para o desenvolvemento
2.3 Movementos sociais e sostenibilidade
3. Dignidade como fundamento: autonomía e toma de decisións 3.1 Liberdade e neoliberalismo
3.2 Informes técnicos e confidencialidade como dilema
4. Fontes e dilemas de conflitividade moral: límites dos principios éticos 4.1 Cuestións, problemas e dilemas morais
4.2 Estratexias para a xestión de dilemas
4.3 Principios éticos na avaliación