Metodoloxías
Portafolios do alumno
Descrición
Para o estudantado da modalidade online empregarase o correo electrónico ou outros medios virtuais para realizar as titorías solicitadas.

Para o estudantado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación.