Temas Subtemas
TEMA 1. Conceptos básicos das políticas sociais
TEMA 2. Actores nas políticas sociais
TEMA 3. Problematización e establecemento da axenda pública.
TEMA 4. Formulación e deseño das políticas sociais
TEMA 5. A implementación das políticas sociais: enfoques e instrumentos
TEMA 6. A avaliación das políticas sociais: concepto, utilidade, procedimento e tipoloxías
TEMA 7. Ferramentas de avaliación