Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Dispoñibilidade de titorías a petición dos/as estudantes.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación