Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Diversidade familiar, relacións interxeracionais e mediación familiar Código 615525025
Titulación
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Piñeiro Aguiar, Edeler
Correo electrónico
eleder.pineiro.aguiar@udc.es
Profesorado
Piñeiro Aguiar, Edeler
Correo electrónico
eleder.pineiro.aguiar@udc.es
Web
Descrición xeral A materia céntrase nunha crítica reflexiva á visión pretendidamente universal da familia tradicional nuclear, con especial énfase en teorías e autores que falan da interculturalidad, a diversidade e a diferenza á hora de comprender á familia como institución, grupo social e relacións de poder en torno ao parentesco e a filiación. Fai fincapé en aspectos etarios, de xénero e en torno á análise da sexualidade, expondo así mesmo correntes e problemas actuais para comprender o conflito xeracional e familiar nas sociedades tardomodernas.
Plan de continxencia No caso que mor do COVID19 teñamos que pasar de docencia presencial a docencia non presencial terase en conta este plano de continxencia: 1. Modificacións nos contidos Os contidos teóricos da materia pasarán a ser impartidos de forma dixital a través da Plataforma TEAMS. As clases terán unha duración máis reducida por cuestións pedagóxicas, e asignaranse material complementario para a correcta comprensión da materia. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen – Sesión maxistral – Discusión dirixida – Traballos tutelados (con Atención personalizada, computa na avaliación) – Atención personalizada *Metodoloxías docentes que se modifican – Debates en clase pasarán a facerse por teams 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado – Correo electrónico: Dúas veces por semana. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados. – Moodle: Semanalmente. Segundo a necesidade do alumando. – Revisión do chat de Moodle para consultas específicas da materia 4. Modificacións na avaliación En caso de non poderse realizar traballo de campo con fontes primarias (entrevistas, grupos focales, etc.) o alumnado deberá de optar por profundizare na análise de fontes secundarias e/ou realizar entrevistas vía online. *Observacións de avaliación: REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA: 1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase. 2. Entregar e expoñer os traballos na data que se indique. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se producen modificacións na bibliografía da materia.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías