Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Formular un proxecto de investigación, cunha comprensión profunda da súa estrutura lóxica e metodolóxica AM1
AM3
AM4
AM5
BM3
BM6
BM13
BM15
CM3
CM5
CM7
Redactar informes de resultados de investigación cunha linguaxe axeitada e profesional AM1
AM2
AM4
AM5
BM5
BM6
BM17
CM5
CM6
Preparar unha presentación pública dos resultados da investigación AM1
AM2
BM5
BM17
CM6
CM7