Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Levarase a cabo un seguimento personalizado dos traballos tutelados e a súa presentación oral, tanto nas sesións de traballo que se desenvolvan en clase, como en horario de titorías.

No caso de alumnado da modalidade en liña ou con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao comezo de curso un calendario específico de titorías compatibles coa súa dedicación e asistencia. As titorías poderán levar a cabo de maneira virtual (Skype ou correo electrónico). O material de traballo utilizado na clase, porase a disposición a través da plataforma virtual da materia (Moodle)